EU PROJECTS

Projekto „Įmonės veiklos plėtra diegiant technologines ekoinovacijas“ įgyvendinimas

UAB „AVIATIC MRO“ įgyvendina projektą „Įmonės veiklos plėtra diegiant technologines ekoinovacijas“. Įgyvendinant projektą įmonė pradės teikti specializuotą orlaivių išardymo ir metalo-kompozito detalių atstatymo-gamybos veiklą. Projekto vykdymui įmonė įsigys inovatyvią technologinę įrangą, kuri leis vykdyti pasirinktą specializuotą veiklą. Papildomai įmonė investuoja į orlaivių angarą, kuriame bus montuojama visa įsigyjama įranga. Angaras bus statomas ir įmonės veikla vykdoma Tarptautinio Šiaulių oro uosto teritorijoje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 832 186,11 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.